فایل های دسته بندی نرم افزار - صفحه 1

اینفوگرافیک اینستاگرام برای کسب و کار

اینفوگرافیک اینستاگرام برای کسب و کار

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش حضور بانک‌ها در بازار رسانه و نظر مردم دربارۀ آن‌ها

گزارش حضور بانک‌ها در بازار رسانه و نظر مردم دربارۀ آن‌ها

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مهار حملات سایبری + اینفوگرافیک

مهار حملات سایبری + اینفوگرافیک

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

علمی و فرهنگی • فناوری اطلاعات راهنمای ارسال گزارش در فیسبوک

علمی و فرهنگی • فناوری اطلاعات راهنمای ارسال گزارش در فیسبوک

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فناوری اطلاعات چشم‌انداز بانکداری الکترونیک

فناوری اطلاعات چشم‌انداز بانکداری الکترونیک

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فناوری اطلاعات حقایقی پیرامون سلفی گرفتن

فناوری اطلاعات حقایقی پیرامون سلفی گرفتن

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فناوری اطلاعات از کودکانمان در فضای مجازی مراقبت کنیم

فناوری اطلاعات از کودکانمان در فضای مجازی مراقبت کنیم

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

همراه اول در یک نگاه – نیمه اول سال ۹۶

همراه اول در یک نگاه – نیمه اول سال ۹۶

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

زنگ خطر ِاعتیاد به بازی های رایانه ای+ اینفوگرافی

زنگ خطر ِاعتیاد به بازی های رایانه ای+ اینفوگرافی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی